Πιστεύουμε ότι η εκμάθηση των Αγγλικών είναι δικαίωμα όλων των παιδιών. Η Αγγλική ως ξένη γλώσσα μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αρκεί να εφαρμοστεί η κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδος.

Το κέντρο ξένων γλωσσών «Δυσλεξίας Λύσεις» δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2011 και ειδικεύεται στην διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, Σύνδρομο Asperger, προβλήματα όρασης.

Αρχική

Το κέντρο ξένων γλωσσών «Δυσλεξίας Λύσεις» δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2011 και ειδικεύεται στην διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, Σύνδρομο Asperger, προβλήματα όρασης.

Αρχική
Αρχική

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους καθηγητές Αγγλικών με μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Οι καθηγητές μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για τα θέματα της δυσλεξίας και των μαθησιακών δυσκολιών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των μαθητών.

Αρχική

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους καθηγητές Αγγλικών με μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Οι καθηγητές μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για τα θέματα της δυσλεξίας και των μαθησιακών δυσκολιών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των μαθητών.

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Αρχική

Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα σπουδών που σέβεται τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και τον διαφορετικό τρόπο μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στηρίζεται στην χρήση πολυαισθητηριακών και διαφοροποιημένων τεχνικών διδασκαλίας.

Αρχική