Το κέντρο σπουδών

Το κέντρο ξένων γλωσσών «Δυσλεξίας Λύσεις» δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2011 και ειδικεύεται στην διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, Σύνδρομο Asperger, προβλήματα όρασης.

Φιλοσοφία

Συχνά οι γονείς των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αναρωτιούνται αν το παιδί τους θα καταφέρει να μάθει Αγγλικά. Η αγωνία τους επιδεινώνεται με την πρώτη επαφή του παιδιού με την ξένη γλώσσα που συχνά είναι οδυνηρή και συνοδεύεται από πολλές δυσκολίες.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών «Δυσλεξίας Λύσεις» πιστεύουμε ότι η εκμάθηση των Αγγλικών είναι δικαίωμα όλων των παιδιών. Είναι πεποίθησή μας ότι η Αγγλική ως ξένη γλώσσα μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) αρκεί να εφαρμοστεί η κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδος.

Μέθοδος

Τα Αγγλικά –σε αντίθεση με τα Ελληνικά- είναι μία μη φωνολογική γλώσσα, δηλαδή άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε! Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένα παιδί με ΕΕΑ θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα από το πρώτο κιόλας μάθημα.

Στη συνέχεια, κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δημιουργούνται πολλά κενά και τα προβλήματα συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα ο μαθητής να απογοητεύεται. Όμως, τα παιδιά με ΕΕΑ έχουν φυσιολογική ή άνω του μέσου όρου νοημοσύνη, που σημαίνει απλά ότι πρέπει να διδαχθούν με διαφορετικό (διαφοροποιημένο) τρόπο.

Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία;

Είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που βασίζεται στην αρχή του ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφαρμόσει την διδασκαλία του στην διαφορετικότητα των μαθητών. Με άλλα λόγια ο καθηγητής προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή και όχι αντίστροφα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας τύπου «μάθε 20 λέξεις», «διάβασε το κείμενο», «λύσε τις ασκήσεις», «γράψε και μία έκθεση» δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Στο φροντιστήριο μας εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα σπουδών που σέβεται τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και τον διαφορετικό τρόπο μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στηρίζεται στην χρήση πολυαισθητηριακών και διαφοροποιημένων τεχνικών διδασκαλίας. Ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της γλώσσας μέσα από ζωγραφική, κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, τραγούδι και διαδραστική τεχνολογία ενθουσιάζει τους μαθητές που έρχονται πλέον με όρεξη στο μάθημα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας καλύπτει πλήρως τις πολύπλευρες ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και είναι ένας συνδυασμός κατάλληλων τεχνικών και εκπαιδευτικού υλικού.

Προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το κάθε μάθημα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό κατανόησης από τον μαθητή. Παράλληλα δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της συγκέντρωσης, της μνήμης, της μελέτης και της οργάνωσης. Τέλος, το θετικό συναισθηματικό κλίμα και η ολοκληρωμένη ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση ενισχύει την αυτοπεποίθηση και συμβάλλει στην βελτίωση της απόδοσης στην ξένη γλώσσα.

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Αρχική

Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα σπουδών που σέβεται τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και τον διαφορετικό τρόπο μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στηρίζεται στην χρήση πολυαισθητηριακών και διαφοροποιημένων τεχνικών διδασκαλίας.

Εγκαταστάσεις

Το κέντρο ξένων γλωσσών «Δυσλεξίας Λύσεις» στεγάζεται στο κέντρο της πόλεως του Ηρακλείου Κρήτης.

Οι χώροι του φροντιστηρίου μας είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας σε ό,τι αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών, με τρεις αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες και χώρο υποδοχής.

Πιστοποιητικά

Στόχος μας είναι η επιτυχία στις εξετάσεις και η απόκτηση ενός πτυχίου στην ξένη γλώσσα.

Το διαφοροποιημένο πρόγραμμα διδασκαλίας σε συνδυασμό με την πολύχρονη πείρα μας, εξασφαλίζει την επιτυχία όλων των μαθητών, σε επίπεδο Β2 (Lower) ενώ αρκετοί μαθητές αποκτούν και το Proficiency (επίπεδο Γ2).

Συνεργάτες

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους καθηγητές Αγγλικών με μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Όλοι οι καθηγητές μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για τα θέματα της δυσλεξίας και των μαθησιακών δυσκολιών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των μαθητών.