Σεμινάρια

Στο πρόγραμμά μας είναι και η οργάνωση σεμιναρίων με στόχο την επιμόρφωση καθηγητών στο σύστημα του κέντρου ξένων γλωσσών «Δυσλεξίας Λύσεις».

Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν διαθέσιμα σεμινάρια. Θα σας ενημερώσουμε σε αυτή την σελίδα για σχετικές μελλοντικές δραστηριότητες.